خوا طر ح ز ي ن ه

در يكي از خاطراتش مي نويسد كه او را اسير كردند و به زندان انداختند او كه از روي رفتارهاي خشونت آميز نگهبانها حدس زده بود . 5 المائدة Al-Maaida

2023-01-27
    احداث مباراة الاسماعيلي و الافريقي
  1. سورة Sura الأعراف Al-Araaf
  2. دز (˚ و يرو˙0
  3. Achamel
  4. ‬‬ ‫لغت
  5. pdf