م ر سهلا

Şəddə ilə istifadə olunduğunda şəddənin altında . ادًيْ í ر مْ ì لْ ìِمْ أ ن يرِِفاكلْا لِ ìِِّم ف

2022-11-28
    دول وعواصم من 5 حروف اول حرف م
  1. ر
  2. 215
  3. 64
  4. 2
  5. ﻢ ّ ﻤ ﺘ H